PROJEKT REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO I TUNELOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

FAZA PROJEKTU – budowlano-wykonawczy
LOKALIZACJA – Świętochłowice woj. śląskie
INWESTOR – Urząd Miasta Świętochłowice
DATA PROJEKTU – 2013
DATA REALIZACJI – 2014
POWIERZCHNIA TERENU – 3665m2

Projekt rewitalizacji Parku miejskiego przy ulicy Świerczewskiego i Tunelowej w Świętochłowicach obejmuje zakresem inwentaryzację stanu istniejącego, część architektoniczną (mała architektura i nawierzchnie), projekt zieleni oraz projekt oświetlenia branży elektrycznej. Przedmiotowy Park Miejski znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Miasta Świętochłowice. Od wschodu teren ograniczony jest ulicą Tunelową, od południa ulicą Świerczewskiego, a od zachodu parkingiem przy budynku Urzędu. Zadaniem było przywrócenie zdewastowanej przestrzeni pracownikom oraz gościom Urzędu Miasta Świętochłowice.

ZAŁĄCZNIKI
Plansze
PW-A

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin