ROZBIÓRKI OBIEKTÓW

OFERTA

Sprawdź naszą ofertę w zakresie projektów rozbiórek i realizacji wyburzeń.

Wspomagamy Inwestora w przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego zarówno w planowaniu wyburzeń, jaki i ich realizacji. Szczególnie specjalizujemy się w projektowaniu rozbiórek wielkich kompleksów przemysłowych tj. kopalni czy elektrociepłowni. Oprócz tego realizujemy projekty specjalne dla Wojska Polskiego czy PKP.

Realizujemy następujące etapy procesu inwestycyjnego

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 • Decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę.
 • Zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na rozbiórkę.
 • Reprezentowanie Inwestora przed organami administracji budowlanej: Urzędami Miast, Urzędami Górniczymi, Urzędami Wojewódzkimi.
 • Uzgodnienia projektowe z właściwymi instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi.
 • Projekty tymczasowej organizacji ruchu samochodowego.
 • Uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu pociągów.

PROJEKTOWANIE ROZBIÓREK

 • Projekty budowlane i wykonawcze rozbiórek obiektów.
 • Technologie robót demontażowych i wyburzeniowych.
 • Ekspertyzy techniczne i opinie, badania.
 • Nadzory autorskie.
 • Zarządzanie projektem w świetle ustawy o zamówieniach publicznych.

KOSZTORYSOWANIE

 • Przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla wyburzanych obiektów.
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

Wykonawstwo robót wyburzeniowych

 • Rozbiórka obiektów kubaturowych: budynki, obiekty przemysłowe.
 • Demontaż konstrukcji stalowych: suwnice, hale, kominy, zbiorniki.
 • Demontaż obiektów inżynieryjnych: wiadukty kolejowe, pomosty.
 • Kruszenie gruzu: żelbet, cegła.
 • Przygotowanie terenu pod budowę: roboty ziemne, transport.

Nasze najnowsze realizacje

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin