Architektura

OFERTA

Sprawdź naszą ofertę w zakresie projektowania architektonicznego.

Wspomagamy Inwestora w przygotowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego zarówno w całości jak i w poszczególnych fragmentach. Szczególnie specjalizujemy się w architekturze przemysłowej oraz instalacjach ochrony środowiska. Za projektowanie architektoniczne w obszarze budynków mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz projektów wnętrz odpowiada osobny zespół architektów.

Realizujemy następujące etapy procesu inwestycyjnego

Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych

 • Karty informacyjne przedsięwzięcia.
 • Raporty o odziaływaniu na środowisko.
 • Pozwolenia wodnoprawne.

Uwarunkowania lokalizacyjne, prawo miejscowe

 • Decyzje o warunkach zabudowy.
 • Analiza i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Decyzje o lokalizacji celu publicznego.
 • Oceny uwarunkowań lokalizacyjnych.
 • Badania geotechniczne, pomiary geodezyjne.
 • Uzgodnienia i konsulting.

Projektowanie architektoniczne

 • Projekty architektoniczne i wielobranżowe.
 • Projekty technologiczne.
 • Decyzje o pozwoleniu na budowę.
 • Ekspertyzy techniczne i opinie, badania.
 • Analizy techniczno-ekonomiczne.
 • Uzgodnienia projektowe z właściwymi instytucjami.
 • Nadzory autorskie.

Zarządzenie projektami

 • Zarządzanie projektem w świetle ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Zarządzenie projektem pod kątem dofinansowań unijnych oraz z innych źródeł.

Nasze najnowsze realizacje

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin