Wykonanie projektu zbiornika przy ścieżce rekreacyjnej w pobliżu ul. Skrajnej w Chorzowie

LOKALIZACJA – Chorzów
INWESTOR – Urząd Miasta Chorzów
DATA PROJEKTU – 2014

Projekt zbiornika wodnego zbiegającego wody z terenów rekreacyjnych przy ul. Skrajnej w Chorzowie. Projekt połączony z projektem roślinności wodnej oraz pomostem wraz z tablicą informacyjno-edukacyjną.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin