Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze” – cześć melioracyjna

INWESTOR – Urząd Miasta Zabrze
DATA PROJEKTU – 2015

Projekt obejmował organizacje gospodarki wodnej w obrębie przekształcanego na strefę ekonomiczną terenu w tym 3 zbiorników retencyjnych, odbudowy sieci rowów melioracyjnych oraz przepustów pod zabudowywanymi drogami.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin