Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego mającego na celu zabezpieczenie skarpy zlokalizowanej pomiędzy ul. Bratków, a ul. Jaskrów w Dąbrowie Górniczej przed występowaniem powierzchniowych ruchów masowych gleby

INWESTOR – Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

Projekt polegający na zabezpieczeniu stromej skarpy wraz z jej odwodnieniem i odbiorem wód spływających do zlewni skarpy.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin