Wykonanie na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – Oddział w Częstochowie- remontu 6 stopni wodnych i 17 bystrotoków na cieku Bagienka w km 0+360-3+800 gm. Kroczyce

LOKALIZACJA – Częstochowa gm. Kroczyce
INWESTOR – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzen Wodnych
DATA PROJEKTU – 2013

W ramach przedmiotowego zadania zespół Projbud HYDRO wykonał pełną dokumentację projektową dla remontu 6 stopni wodnych i 17 bystrotoków na cieku Bagienka. Objęte opracowaniem budowle w stanie istniejącym są znacznie zdewastowane. Projekt zakładał remont zakładający odbudowę budowli w ramach ich parametrów oraz dodatkowe zabezpieczenie przeciwfiltracyjne ściankami szczelnymi z PCV.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin