WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE HUTY MAŁAPANEW

FAZA PROJEKTU – projekt budowlany – wykonawczy
LOKALIZACJA – Ozimek, ul. Powstańców Śląskich
INWESTOR – Huta Mała Panew Sp. z o.o.
DATA PROJEKTU – 2013
POWIERZCHNIA TERENU – 4,8 ha

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

  • Projekt przebudowy obwałowania i skarp składowiska z rekultywacją terenu;
  • Projekt budowy rowu opaskowego;
  • Projekt drogi terenowej dojazdowej do składowiska;
  • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary;
  • Operat wodnoprawny na przebudowę urządzeń wodnych.

Projekt wykonany na zlecenie Investeko S.A.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin