Przełożenie koryta rzeki Bobrówki wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz budową 2 mostów na przekładanym odcinku na terenie zakładu Takeda Sp. z o.o. w gm. Łyszkowicach. Powiat łowicki, woj. łódzkie

ZAMAWIAJĄCY – Proinvest Sp. Z o.o.
INWESTOR – TAKEDA Sp. zo.o.
DATA PROJEKTU – 2015

Projekt budowlano-wykonawczy przełożenia koryta rzeki Bobrówki biegnącego przez teren rozbudowywanego zakładu Takeda Sp. z o.o.. Przekładane koryto zaprojektowano jako konstrukcję z prefabrykatów ‘L’ oraz dna z grubym narzutem kamiennym oraz głazami jako elementy habitatowe. W ramach przebudowy wykonano również projekt budowy 2 mostów.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin