PROJEKTY LIKIWIDACJI KOPALNI „BOŻE DARY” W KATOWICACH

INWESTOR – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu
LOKALIZACJA – ul. Boya-Żeleńskiego 95 w Katowicach
KUBATURA OBIEKTÓW – 306 000 m3

FAZY PROJEKTU
Etap I (kwiecień-lipiec 2016)
Projekty likwidacji obiektów pomocniczych w rejonie szybów głównych:
Łaźnie, cechownia, magazyny.

Etap II (maj-sierpień 2016)
Projekty likwidacji obiektów szybu „I”:
Wieża szybowa, budynek maszyny wyciągowej, nadszybie.

Etap III (kwiecień-sierpień 2017)
Projekty likwidacji zakładu przeróbczego :
Płuczki, sortownie, pomosty przenośnikowe, stacje przesypowe.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin