Projekt remontu zbiornika wodnego „Siamoszyce” w miejscowości Siamoszyce, gm. Kroczyce, pow. Zawierciański woj. Śląskie

INWESTOR – Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
DATA PROJEKTU – 2016

Projekt remontu zbiornika Siamoszyce obejmujący remont zapory czołowej oraz bocznych wraz z urządzeniami spustowymi. Remont obejmował również rowy odwadniające skarpy odpowietrzne zapory czołowej oraz wały cofkowe.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin