PROJEKT LIKWIDACJI KOMPLEKSU OBIEKTÓW NA TERENIE ELEKTROWNI OPOLE

INWESTOR – PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej S.A.
LOKALIZACJA – Składowisko Odpadów Paleniskowych „Groszowice” ul. Brzechwy, Opole
DATA PROJEKTU – sierpień-grudzień 2014
KUBATURA – 90 000 m3
WYSOKOŚĆ – 46 m

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin