PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REWITALIZACJI PLACU SŁOWIAŃSKIEGO ORAZ PLANT BYTOMSKICH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

FAZA PROJEKTU – koncepcyjny, budowlano-wykonawczy
LOKALIZACJA – Świętochłowice woj. Śląskie
INWESTOR – Urząd Miejski w Świętochłowicach
DATA PROJEKTU – 2012
DATA REALIZACJI – 2012-2013

Projekt budowlano – wykonawczy rewitalizacji placu miejskiego „Plac Słowiański” w rejonie ul. Chorzowskiej i Żelaznej oraz parku miejskiego „Planty Bytomskie” w rejonie ul. Generała Władysława Sikorskiego i Harcerskiej w Świętochłowicach. Projekt obejmuje zakresem inwentaryzację stanu istniejącego, część architektoniczną, projekt zieleni oraz projekt elektryczny.

Planty Bytomskie – Założeniem projektu było wykorzystanie do budowy pochodzącej z rozbiórki starych dróg kostki granitowej. W związku z tym większość elementów małej architektury oraz nawierzchnie zaprojektowane zostały z tego materiału. Udało się dzięki temu zmniejszyć do minimum koszty materiałowe inwestycji (takie były założenia Inwestora). Dominantą jest wypukły okrągły element w centrum wyposażony w miejsca do siedzenia i kwietnik, został on wykonany z betonu oraz wyłożony kostką granitową pozyskaną z rozbiórki. Wszystkie trawniki wpisane w kwartały mają kształt wypukły, zgodnie z rysunkiem typowego przekroju. Mała architektura to ławeczki do siedzenia ze stojakami na rowery oraz miejsca do gry w szachy wykonane z kostki granitowej.
Skwer na terenie Plant Bytomskich jest częścią większego założenia parkowego, składającego się z wybrzeża stawu, alei w osi założenia, miejskich basenów (nieistniejących obecnie) oraz budynku restauracyjnego. Są najstarszym przykładem rewitalizacji terenów poprzemysłowych na Śląsku, bo zrealizowanych na przełomie XIX i XX wieku.

Plac Słowiański – Projektowana rewitalizacja parku przewiduje przede wszystkim wymianę nawierzchni oraz stworzenie nowych fragmentów zieleni miejskiej i elementów małej architektury oraz likwidacji martwego utwardzonego placu przy pomniku. W tak powstałą wolną przestrzeń wokół pomnika wpasowane zostaną trawniki oraz kwietniki o wypukłej formie i wybudowane zostaną miejsca siedzące w miejsce zlikwidowanych murków. Nawierzchnie placów i ścieżek zostaną wykonane z kostki granitowej pozyskanej z rozbiórki oraz z nowoczesnej kostki betonowej. Nowoprojektowane nawierzchnie wyposażone zostaną w ukryte obrzeża z betonu, bez korzystania z prefabrykowanych krawężników i obrzeży.

Współpraca z architektem Maciejem Zacherem.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin