Budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego, realizowana w ramach projektu „Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami Nysa w miejscowości Domaszkowice, etap II”

INWESTOR – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o. o.
WYKONANO NA ZLECENIE – Investeko S.A.
FAZA – projekt budowlano wykonawczy, pozwolenie na budowę, nadzór autorski
PROJEKT – 2015 r.
REALIZACJA – 2016 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kompletem decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach zadania wykonano budowlane projekty magazynu paliwa RDF z linią automatycznego załadunku z wiatą samochodową oraz rozbudowę i przebudowę istniejącej hali sortowni o nową linię do produkcji paliwa RDF.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin