Analizy przeciwpowodziowej dla Cieku Katarzynka, Cieku Miłoszowska Struga oraz Rzeki Zielona

INWESTOR – Urząd Gminy Siechnice
DATA PROJEKTU – 2014

Analiza zagrożeń przeciwpowodziowych dla gminy Siechnice obejmująca zlewnie rzeki Zielona, cieku Katarzynka oraz cieku Miłoszowska Struga.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin