Analiza hydrauliczna rowu Pyrzowickiego Ro3 pod kątem przystosowania do odbioru wód opadowych z terenów MPL Katowice w Pyrzowicach

INWESTOR – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
DATA PROJEKTU – 2016

Analiza hydrologiczno-hydrauliczna pojemności przepływowej rowu Pyrzowickiego oparta na modelu hydraulicznych HEC RAS.

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin