HYDROLOGIA I HYDROTECHNIKA

OFERTA

Sprawdź naszą ofertę w zakresie projektowania hydrotechnicznego.

Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji budownictwa wodnego, hydrotechnicznego i melioracji. Wykonujemy projekty m. im. zabezpieczenia przeciwpowodziowe, zbiorników wodnych, przebudowy koryt rzek i cieków, melioracji i odwodnieni. Wykonujemy opracowania eksperckie – operaty hydrologiczne i ekspertyzy hydrotechniczne.

Realizujemy następujące etapy procesu inwestycyjnego

MODELOWANIE I ANALIZY

 • Modelowanie hydrologiczne.
 • Modelowanie hydrauliczne.
 • Operaty hydrologiczno-hydrauliczne.
 • Analizy zagrożeń powodziowych.

OPRACOWANIA O CHARAKTERZE FORMALNO-PRAWNYM W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PRAWA WODNEGO

 • Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych.
 • Instrukcje gospodarowania wodami.
 • Odstępstwa od zakazu budowy na terenach zalewowych.

PROJEKTY W ZAKRESIE BUDOWNICTWA WODNEGO I MELIORACJI

 • Projekty w zakresie hydrotechniki.
 • Projekty w zakresie melioracji o odwodnienia.
 • Projekty w zakresie budownictwa wodnego.
 • Decyzje o pozwoleniu na budowę.
 • Uzgodnienia projektowe z właściwymi instytucjami.
 • Nadzory autorskie.

Zarządzenie projektami

 • Zarządzanie projektem w świetle ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Zarządzenie projektem pod kątem dofinansowań unijnych oraz z innych źródeł.

Nasze najnowsze realizacje

© 2016 PROJBUD ARCHITEKCI. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Testin